Terug

Waterschap Aa en Maas verlenging

Gepubliceerd op 8 april 2022

In 2017 startte het Waterschap Aa en Maas District Boven Aa op beperkte schaal met Gebiedsgericht werken vanuit Emprover. Door de jaren heen is het aantal teams dat Emprover gebruikt organisch gegroeid. De teams kunnen gemakkelijk(er) samen prioriteiten bepalen en hebben resultaten en acties helder in beeld. Ook de agenda- en tijdsbewaking tijdens overleggen wordt goed benut.

Regelmatig bespreken we met hen een verdere optimalisatie van onze functionaliteit en doorontwikkeling binnen het Waterschap en samenwerking met andere organisaties. Zo wordt Emprover al jaren gebruikt bij de herontwikkeling van het gebied Peelvenen met collega’s van Provincie Noord-Brabant en binnenkort start ook de Brabant Aquademie.

Vorige week ontvingen wij een nieuwe 3-jarige contractverlenging tot 2025.

 

 

Waterschap Aa en Maas verlenging