Minder overleg, doelen centraal, meer resultaat

Activeer uw medewerkers om aan de toekomst van uw bedrijf te werken.

Uw bedrijf is de afgelopen jaren gegroeid. U heeft een MT en ondanks alle goede intenties gaat er veel talent verloren om uw bedrijf te verbeteren. Een sturende managementstijl past niet (meer) bij uw bedrijf. U wilt niet bepalen hoe het moet lopen. Anderen mogen opstaan, zelf initiatieven nemen en keuzes maken. U wilt leiden, maar mag niet zelf de remmende factor worden.

Doordat de waan van de dag (klanten, projecten) alle aandacht vraagt voelen uw mensen misschien niet de ruimte om mee te denken. Als dat al gebeurt, is het in de wandelgangen. Als u goede mensen wilt behouden, dan moet u hier iets aan doen.

Emprover geeft een praktische structuur; Voor uw medewerkers om zelf keuzes te maken die passen bij de strategie. Voor u om verantwoord los te laten. Als mensen zien dat het geborgd is, ze zelf verantwoordelijkheid nemen, gaat het lopen.. als een vliegwiel.

Praktisch op weg met Continu Verbeteren
Met Emprover software vergroot je in jouw bedrijf of organisatie de betrokkenheid van mensen en kun je verbeteringen samen doorvoeren in een helder continu proces. Iedereen kan dagelijks bijhouden wat de stand van zaken is.  Alle stappen -van idee of probleem tot aanpassing op de werkvloer- verlopen open en duidelijk voor alle betrokkenen.

Er is veel software op de markt. Emprover is uniek omdat het de ontwikkeling van uw bedrijf centraal stelt.
Communicatie is geen doel op zich, maar volgt de betrokkenheid.

Kanban

Agile Iceberg

Bestanden

Signalen

Doelen

Realisatie

Het beste van Agile en Scrum
Als je je als organisatie zichtbaar sneller wil ontwikkelen, gebruik je Emprover® in je bestaande overleg. Hierbij worden op een praktische manier ‘Agile’ principes geintroduceerd. Door projecten op te knippen in korte, haalbare (deel-)projecten en successen samen te vieren, raken mensen enthousiast en blijven ze gemotiveerd meedoen.

Geen langlopende en kosten verslindende verandertrajecten meer, maar kort cyclisch taken afronden en afstemmen wat er goed en minder goed ging. Met Emprover® maak je handig gebruik van het beste van deze beproefde methode.