Terug

Onderzoek uitdaging binnen het MKB afgerond

Gepubliceerd op 19 april 2022

Het afgelopen jaar hebben Lotte en Noa (Emprover) in samenwerking met Midpoint Brabant gewerkt aan een onderzoek naar uitdagingen binnen het MKB. Hiervoor hebben zij in totaal 77 directieleden/DGA's geïnterviewd. Uit de resultaten blijkt dat er voornamelijk behoefte is aan verandering op het gebied van loslaten/misbaar zijn.

In de tweede fase van het onderzoek hebben ze o.a. gevalideerd dat de toepassing van het Zelfstandig Verbeterritme van Emprover hierbij kan helpen. De inzichten uit het onderzoek bevestigen de validiteit van ons concept voor specifieke situaties bij MKB-bedrijven en geven ons richting in het verder bouwen op ons concept. In het onderzoek staan de belangrijkste inzichten beschreven met betrekking tot de volgende aspecten; 

  • De waan van de dag (verbeteren/veranderen)
  • Werken aan de winkel naast in de winkel (lange termijn ambities)
  • De kloof tussen de denkers en doeners (betrokkenheid/samenwerking)
  • Efficiënt overleggen (overleg)
  • Loslaten/misbaar zijn(breed eigenaarschap)
Afronding onderzoek uitdagingen binnen het MKB- Emprover en Midpoint

Wilt u het whitepaper van het onderzoek ontvangen? Neem dan contact met ons op via info@emprover.nl