Borging en structuur

Waarschijnlijk bent u al bekend met een van de volgende termen; Agile, Scrum, Opgavegericht, Lean, continu verbeteren, Agile Portfolio Management, Wendbaar ABC, Golden Circle etc. Al deze terminologieën zijn verbonden aan organisatieontwikkeling, iets waar u zich waarschijnlijk dagelijks mee bezig houdt. De wereld verandert steeds sneller en als organisatie is het dus van groot belang om goed in te kunnen spellen om de nieuwste ontwikkeling oftewel om wendbaar te blijven.

Maar hoe zorg je er voor dat de verbeteringen binnen de organisatie geborgd worden? Dit doe je middels kleine zichtbare verbetering oftewel 'the pockets of change'. Deze kleine verbetering worden middels van de inzet van Emprover digitaal zichtbaar gemaakt en dus geborgd, met andere woorden een continu verbeteren methode.  

Voordelen van Emprover 

  • Altijd toegang tot het overlegbord (locatieonafhankelijkheid) en daarnaast ook gemakkelijk te delen via Teams/Google Meet etc. 
  • ​Vermindert het interne emailverkeer met gemiddeld 30 procent. 
  • Geen administratie nodig buiten het overleg. 
  • Ingebouwde overlegtimer (pomodoro techniek) met methodische besprekpunten.
  • Team overstijgende inzichten. 

 

 

 

 

 

Digitaal overlegborden

Ambities

Gedeeld platform

Overlegtimer

Sociale functies

Narrowcasting

Signalen

Knelpunten

Galerij

Kalender

Onze klanten